Лечение на следните заболявания:

 
 • депресивно разстройство
 • посттравматично стресово разстройство
 • реакция на тежък стрес и разстройство в адаптацията
 • тревожно разстройство
 • фобийно тревожно разстройство
 • паническо разстройство
 • ендогенна депресия
 • реактивна депресия
 • депресия от изчерпване
 • афективно разстройство
 • невроза (неврастения, страхова невроза)
 • невровегетативна дистония
 • невровегетативни симптоми, свързани с климактериум и менопауза
 • разстройство на личността
 • обсесивно-компулсивно разстройство
 • психоза(ендогенна и екзогенна)
 • шизофрения, шизоафективна психоза
 • послеродова психоза
 • епилептична психоза
 • анорексия и булимия
 • неорганично разстройство на съня
 • делир и делириозоподобен синдром
 • деменция и нейната профилактика
 • болест на Алцхаймер
 • екстрапирамидни нарушения, свързани с невролептична терапия
 • психосоматични заболявания


 • Д-р Ева Стефанова, д.м. психиатър · тел. 0888865084 · E-mail: evastefanoff@gmail.com