Биография:

 

Квалификация:

Д-р Стефанова е завършила медицина във ВМИ гр. Пловдив. Била е редовен аспирант към катедрата по психиатрия при ВМИ - Пловдив. Защитила е дисертация на тема: "Клинични и експериментални проучвания върху действието на антидепресантите". Специализирала е като психиатър в Центъра за изучаване на мозъка гр. София. Има специалност по психиатрия.

Професионален опит:

Работила е като асистент във ВМИ - Пловдив. Преподавала е като главен асистент в катедрата по психиатрия във ВМИ гр. Пловдив. Участвала е активно в преподаване по психиатрия като главен асистент в катедрата по психиатрия към Медицинска Академия гр. София. Избрана е за доцент по психиатрия към Медицински факултет гр. Пазарджик през 1987 г. Завеждала е през 1993 г. Остро мъжко психиатрично отделение към Института по Неврология и Психиатрия - 4-ти км гр. София. От септември 1993 г. до 2020 г. работи в Университетска болница "Лозенец" гр. София като амбулаторен психиатър и клиничен консултант. Понастоящем извършва консултативни прегледи в частен кабинет.

Лечения:

Провежда успешно амбулаторно лечение на депресия, тревожно и паническо разстройство, невроза, невровегетативна дистония, афективно разстройство, шизофрения и на други психични заболявания.

Публикации:

Има 70 научни публикации и съобщения в наши и чуждестранни списания и сборници.Д-р Ева Стефанова, д.м. психиатър · тел. 0888865084 · E-mail: evastefanoff@gmail.com