За мен:

 

Квалификация:

Д-р Стефанова е завършила медицина във ВМИ гр. Пловдив през 1966 г. Била е редовен аспирант към катедрата по психиатрия при ВМИ - Пловдив. Защитила е дисертация на тема: "Клинични и експериментални проучвания върху действието на антидепресантите" през 1974 г. Специализирала е като психиатър в Центъра за изучаване на мозъка гр. София. Има специалност по психиатрия от 1974 г.

Професионален опит:

Работила е като асистент (1972 - 1976). Преподавала е като главен асистент (1976 - 1980) в катедрата по психиатрия във ВМИ гр. Пловдив. Участвала е активно в преподаване по психиатрия като главен асистент в катедрата по психиатрия към Медицински факултет гр. София от 1980 до 1993 г. Избрана е за доцент по психиатрия към Медицински факултет гр. Пазарджик през 1987 г. Завеждала е през 1993 г. Остро мъжко психиатрично отделение към Института по Неврология и Психиатрия - 4-ти км гр. София. От септември 1993 г. и понастоящем работи в Университетска болница "Лозенец" гр. София като психиатър и клиничен консултант.

Лечения:

Провежда успешно амбулаторно лечение на депресия, тревожно и паническо разстройство, невроза, невровегетативна дистония, психоза, афективно разстройство, шизофрения и на другите описани психични заболявания.

Публикации:

Има 70 научни публикации и съобщения в наши и чуждестранни списания и сборници.Д-р Ева Стефанова, д.м. психиатър · тел. 0888865084 · E-mail: drevastefanova@abv.bg